ارزش انسان به افکار و باورهای اوست

انشا درباره فصل تابستان 95

موضوع : طبیعت

اگر قصد خرید از محصولات پر فورش و ارزان و مدل های سایت را دارید

برای ورود به فروشگاه سایت اینجا کلیک کنید

   

 

پروفایل مدیر سایت سامان:

mobil: 09387015831

تذکره سامان باب سیزدهم فی ذکر مقامات و احوال سامان علیه رحمته و الثنا

آن سلطان وبلاگ نویسی ، آن شیخ همیشه آن لاین ، آن بهترین وبمستر ایران....

در صورت تمایل برای ادامه زندگی نامه مدیر سایت بر روی لینک زیر کلیک کنید

پروفایل مدیر سایت

انشا درباره فصل تابستان 95

انشا درباره فصل تابستان 95

 

انشا درباره فصل تابستان 95


بيابان هاي معروف جهان

بيشتر مناطق خشك جهان، در نتيجه ی تاثير مراكز يا نوار فشار زياد حاره اي و تابش شديد خورشيد به وجود آمده اند. به عبارت ديگر مركز فشار زياد مجاور حاره اي عامل اصلي به وجود آمدن بيشتر مناطق خشك جهان است. اين نوار به روايتي تقريبا بين عرضهاي جغرافيايي 20تا40 درجه در نيمكره شمالي و جنوبي  با حدود نامنظم تقريبا در بين عرضهاي جغرافيايي 45 و 15 درجه گسترده شده است که آنها را بيابانهاي مجاور حارهاي مي نامند. شمال قسمت اعظم آفريقاي شمالي شبه جزيره عربستان، ايران، غرب پاكستان، جنوب جماهير شوروي، شمال مكزيك، غرب ايالات متحده آمريكا ، جنوب آفريقا، استرالیای مركزي، ساحل غربي آمريكاي جنوبي (به ويژه شيلي شمالي)، شمال آرژانتين. در بين اين بيابان ها برخي از آنها به خاطر شرايط ويژه و مشخصات خاص خود در جهان از معروفيت خاصي برخوردار شده اند كه به برخي از انها اشاره مي شود :

1.  بيابان لوت با 80000 كيلومتر مربع مساحت، بزرگترين بيابان ايران و گرمترين نقطه كره ی زمين است و همين شا خصه باعث شده كه در دنيا معروف باشد. بيابان هاي كلوتي كه در حاشيه ی غربي بيابان لوت واقع شده اند و به علت فرسايش آبي و بادي به وجود آمده اند در دنيا بي نظيرند. اين عوارض به رشته دالانهاي  موازي مساحت وسيعي از غرب بيابان لوت را اشغال كرده كه به وسیله ی آب به وجود آمده و باد هم سطح آن را صيقل داده است. اين منطقه به كلي فاقد حيات و غير قابل عبور

  است.                                                             

2.  بيابان سونورا در جنوب غربي آمريكا  پيچيده ترين و متنوع ترين پوشش گياهي راداراست .

3.  بيابان قره قوم در آسياي مركزي كه بيشتر تركمنستان را اشغال مي كند و نامش به خاطر شن هاي سياه موجود در آن است و مساحتش 350 هزار كيلومتر مربع است.

4.  بيابان كالاهاري نام اين بيابان از كلمه گلاگري مشتق شده كه به معناي عطش زياد است. اين  بيابان بخشي از حوضه ی شني نيمه خشك وسيعي كه به سمت انگولا، زامبيا و زيمباوه كشيده شده است.

5. بيابان بزرگ ويكتوريا منطقه اي خشك در جنوب استراليا، سرزمين داراي تپه هاي شني فاقد زراعت و داراي درياچه هاي نمكي و علف هاي پراكنده است. اين بيابان از شرق حدود 725 كيلومتر  گسترش يافته و بادشت نورالبور از خليج بزرگ استراليا جدا مي شود .

6.  كيدم دپرشين با ارتفاع 2600 متر بالاتر از سطح دريا مرتفع ترين بيابان و متعلق به جمهوري چين و تورپن دپرشين با ارتفاع 150 متر بالاتر از سطح دريا پست ترين بيابان جهان محسوب مي شود .

7. بيابان موهاوي اين بيابان در ايالت كاليفرنياي آمريكا واقع شده كه اختلاف دما معادل 95 درجه سانتي گراد در سال (40 درجه در تابستان و50- درجه در زمستان) ازشرايط ويژه ی اين بيابان است.

بيابان زايي

 

                                               

بيابان زايي يكي از مهم ترين بحران هاي امروز جهان است، به نحوي كه هم اكنون حدود يكهزار و سيصد ميليون انسان ساكن در بيش از 110 كشور ( نزديك به سه پنجم كشورهاي جهان ) ،از اثرات زيانبار آن در رنج هستند.

بيابانزايي به معني تخريب سرزمين و كاهش توان توليدي آن به هيچ وجه معضل جديدي نبوده، بلكه بخشي از پديده ی توسعه طبيعي كشور ما به شمار مي آيد. بيابانزايي نتيجه ی بهره برداري بي رويه از منابع توسط عوامل انساني و اثرات پديده هاي طبيعي  نظير تغيير اقليم است. پديده ی بيابان زايي، در اثر عواملي خاص اتفاق مي افتد كه عبارتند از: چراي مفرط دام، بوته كني، آبياري غلط ، استفاده نكردن بهينه از زمين ها و قابليت آنها، تبديل بي رويه زمين هاي مرتعي به ديم زار، رعايت نكردن موزاين علمي در شخم زمين، كشت فشرده و نامناسب در زمين هاي كشاورزي، تغييرات آب و هوايي، افزايش جمعيت و نياز انسان ها به مواد غذايي بيشتر و شرايط متغيير اجتماعي و اقتصادي. در اين ميان، انسان نقشي اساسي بر عهده دارد او مي تواند با شناخت اين عوامل و جلوگيري از گسترش آنها، پديده ی بيابان زايي را متوقف كند و اقداماتي را كه به بيابان زدايي مي انجامد، انجام دهد.

بيابان زايي عوارض گوناگوني دارد :

1-  تهديد حاصلخيزي خاك (شور شدن اراضي )

2-  مدفون شدن آبادي ها در زير توده هاي شن و ماسه مانند روستا هاي سفيد آب و رحمت آباد در

                                                   

استان اصفهان.

3-  بالا آمدن بستر رودها بر اثر ورود ماسه ها

4-  پر شدن كانا لهاي آبرساني و قنوات

5-  وارد شدن صدماتي به تأسيسات نظامي و صنعتي

6-  مسدود نمودن جاده هاي ارتباطي و خطوط راه آهن

7-  آلوده شدن محيط زيست ودر خطر افتادن سلامتي اهالي

در حدود 80 درصد از اراضي كشور در حوزه ی مناطق خشك و نيمه خشك تا خشك نيمه مرطوب قرار دارد و از اين نظر داراي شرايط اكولوژيكي شكننده اي است. محدوديت هاي كمي وكيفي شيوه هاي تولید و بهربرداری و شدت روند بيابانزايي در اين مناطق در مقايسه با مناطق نيمه خشك كمتر است.

هم اكنون بيشترين ميزان تخريب و نابودي منابع طبيعي تجديد شونده در حوزه هاي مناطق نيمه خشك تا خشك نيمه مرطوب مشاهده مي شود.

بيابان زدايي:

راه مبارزه با بيابان زايي، جلوگيري از فرسايش بادي و تثبيت شن هاي روان درمناطق خشك و نيمه خشك براي جلوگيري از پيشروي بيابان و بياباني شدن مراتع كشور، بخصوص در مناطق نيمه خشك و

                                                         

نيمه بياباني و مستعد بیابان زایی توصيه مي شود.

در عملیات بیابان زدایی باید با روش هاي صحيح مدیريت مراتع و حفاظت آب و خاك از طرق مختلف مانند جلوگيري از بهره برداري هاي غير مجاز و بيش از ظرفيت و استعداد مراتع بيشتر در حفظ اين وديعه الهي كوشش گردد.

همچنين مي توان با افزايش هوموس به خاك اين مناطق در جهت  تقويت خاك و حفظ و تقويت پوشش گياهي اقدام مؤثر انجام داد. نتيجه ی بهره برداري هاي غير مجاز در اين مناطق سوق دادن مراتع در سيرقهقهرايي خاك و عاري شدن از هر نوع پوشش گياهي است که زمينه را برای فرسايش بادي و حركت و پیشروی بیابانها فراهم می کند. لذا رفع اين خطرات كه مراتع را تهديد مي كند  بايد در دستور كار مسئولين امر قرار گيرد.

در مناطق بياباني كشور كه خاك سير قهقرايي خود را طي كرده است تپه هاي شني بر اثر تجمع رسوب حاصل از بارگذاري باد در اين مناطق به وجود مي آيند و اين تپه ها عوارض ثابتي نبوده و دائم در حال تغيير شكل و محل هستند. از آنجا که این مناطق فاقد پوشش گياهي است هنگامي كه در معرض باد قرار مي گيرد در سطح زمين شروع به پيشروي مي كند و به مزارع و روستاها و شهر و سيستم هاي ارتباطي صدمه وارد مي كنند. تثبيت شن هاي روان راهکاری است كه براي اين امر به وسیله ی مسئولان مديريت آبخيز و مراتع لحاظ مي شود.

                                                

 

تثبيت شنهاي روان  به دو روش صورت مي گيرد :

1- روشهاي مستقيم:

1-1- تثبيت مكانيكي

در اين روش براي كاهش سرعت باد و جلوگيري از حركت شنهاي روان از موانع مكانيكي موسوم به باد شكن استفاده مي شود كه شامل چپر يا حصاركشي با استفاده از حصير، تنه ی درختان و تراورس هاي فرسوده راه آهن.

مهمترين عامل موثر در طراحي بادشكن انتخاب مواد اوليه ی سهل الوصول است وقتي از باد شكن ها استفاده مي شود كه :

1- شرايط محيط اجازه ي پوشش گياهي براي ايجاد باد شكن درختي را ندهد.

2- شرايط محيط براي رشد پوشش گياهي مناسب باشد ولي ايجاد بادشكن درختي يك  رديف كه به منظور كاهش سطح زمين اشغال شده توسط بادشكن احداث مي شود نقش موثري در كاهش سرعت باد نداشته باشد.

3- در مناطق  كشت زودرس كه خاك ارزش بيشتري دارد.

4- سطح حفاظتي محدود باشد

در روش مكانيكي، با ايجاد موانع يا وسايل بازدارنده اي كه به فواصل معيني از همديگر روي تپه ي

                                                           

شني به عنوان باد شكن احداث مي گردد، از حركت ذرات شن جلوگيري مي نمايند .

در فواصل بين اين بادشكن ها كه متناسب با ارتفاع آنها متغير است ممكن است قلمه و يا نهال گياهان سازگار در منطقه مورد نظر را كشت نمايند. اين بادشكن ها سرعت باد را تا حد آستانه ی فرسايش كاهش داده و به طور موقت از حركت مكانيكي ذرات شن جلوگيري مي نمايد. سرعت باد قبل از برخورد با باد شكن و در فاصله اي از آن شروع به كم شدن مي كند و پس از عبور از آن به تدريج افزايش مي يابد و در فاصله اي از آن به سرعت اوليه خود مي رسد.

1-2- تثبيت شيميايي

مالچ پاشي یکی از روش های شیمیایی تثبیت شن است. مالچ نوعي ماده ی شيميايي( فراورده هاي نفتي)است كه به منظور تثبيت شن هاي روان ونگهداري رطوبت خاك برروي اين شنهاي و به ضخامت 1- 2 سانتي متر پمپاژ مي شود. اين ماده در حالت گرم چسبده و پس از سرد شدن خاصيت ارتجاعي پيدا كرده و به صورت قشري سطح خاك را مي پوشاند. اكثرا مالچ پاشي تؤام با عمليات بيو لوژيكي صورت می گیرد تا اثر پايدارتري داشته باشد .

2- روشهاي غير مستقيم:

2-1- تثبيت بيولوژيكي

اين روش شامل كشت گونه هاي گياهي بومي و غير بومي سازگار با شرايط محيطي و همچنين

                                                

احداث كمربند سبز درختي روي  تپه هاي شني است. ابتدا بايد گياهان بومي منطقه  مورد مطالعه قرار

گيرد و گونه هاي شاخص كه ريشه گسترده دارند و نسبت به شرايط محيطي منطقه خشك مقاوم هستند، شناسايي شده و پس از آزمايش (در مقياس كوچك و كرت هاي كوچك ) گونه ی مناسب براي تثبيت  شن هاي روان توصيه گردد. اين گياهان با ريشه هاي گسترده خود باعث انسجام و جلوگيري از حركت خاك و همچنين به صورت  موانع طبيعي و سبز ( باد شكن هاي سبز) باعث كاهش سرعت باد مي شوند. از جمله ی اين گياهان كه براي تثبيت شن هاي روان در اين مناطق مرسوم است و باشرايط محيطي مناطق خشك سازگار است مي توان به موارد زیر اشاره کرد:

·         انواع تاغ               (H.ammodendron,Haloxlon persicum)

·         انواع گز                (T. macrocarpa, articulate, Tamarix stricta)

·         دو نوع اسكنبيل      (C.polyycnoides, Calligonum commosa)

·         سبد                   Stingrostis plumosa) )

·         كهور                   (prosopis juliflora)

·         آكاسيا                (acacia Victoria)

·         ( Artipelax) در مناطق كويري و شور

                                         

كمربند هاي سبز درختي:

در صورتي كه خاك عرصه هاي مشرف به تاسيسات فاقد محدوديت بوده و شرايط بارندگي و آبياري براي تامين نياز آبي  نهالها مناسب باشد مي توان از روش احداث بادشكن نيمه متراكم در محدوده ی تاسيسات و يا مناطق مسكوني استفاده کرد به نحوي كه ورود رسوب به آنها و يا كاهش  ديد در سطح جاده ها را به حداقل رساند، تا اينكه زمينه را براي كاهش فرسايش در مناطق برداشت فراهم نمود. استفاده از گونه هاي با تاج پوشش بزرگ در كاهش غبار و بهبود وضع ديدموثر خواهدبود

مهمترين عامل موثر در طراحي باد شكن هاي  درختي انتخاب گونه هاي سازگار و مناسب است  به طور كلي در انتخاب  نوع درخت براي بادشكن لازم است به نكات زير توجه شود :

1.  براي انتخاب نوع درخت بايد از اطلاعات محلي استفاده نمود

2.  درختان بهتر است از گونه هاي  بومي سريع الرشد باشد

3.  درختان به خصوص در نواحي خشك داراي سيستم ريشه اي عمود باشد تا ريشه ها از اب عمقي استفاده نمايند.

4.  بهتر است از درختاني استفاده شود كه داراي شاخه هاي گسترده در تمامي سطح و نيمه تراوا با شند و به ارتفاع لازم برسند.

5.  در انتخاب نوع درخت بايد محل وقوع باد غالب توجه نمود :به اين معني كه اگر باد غالب در

                                                

تابستان باشد، مي توان از درختان برگ ريز استفاده نمود، ولي اگر چنانچه باد غالب در مواقعي از سال

است كه معمولا برگ درختان خزان مي شوند بهتر است از درختاني كه برگ ريزان ندارند استفاده كرد

6.  درختان مقاوم به باد، سرما و گرما باشند و از قسمت پايين بي شاخ و برگ نشوند.

كوير

دو واژه كوير و بيابان كه در اصطلاح عمومي، اغلب مترادف يكديگر به كار مي روند اما از ديدگاه علمي كاملا متفاوتند. كوير شكلي از بيابان است كه قدرت استقرار پوشش گياهي (توليد بيولوژيك ) خود را از دست داده باشد به عبارت ديگر هيچ گونه آثاري از حيات و رويش در آن مشاهده نشود. در برخي از منابع، كوير اغلب به اراضي شور و نمكي فاقد پوشش گياهي هم گفته شده است. كوير يا پلايا در واقع سير قهقرايي بيابان است كه در اثر تجمع سيلاب ها، تبخير فوق العاده زياد سطحي و بر جاي ماندن املاح قليايي كه نهايتا به صورت زمينهاي داراي پوشش نمكي، ایجاد مي شود.

·         سطح مناطق كويري ايران در حدود 12 مييليون هكتار است.

تفاوت بيابان و كوير

1.  در كوير، آب هاي زيرزميني نزديك به سطح زمين هستند اين آبها در حدود 20 تا 100 متري سطح زمين قرار دارند. اما در بيابان به علت بخار شدن شديد آب و بارندگي كم آب هاي زير زميني خيلي پايين تر از سطح زمين هستند يعني بيشتر از 100 متر زير زمين قرار دارند .

                                                    

2.   آب هاي مناطق كويري خيلي شور هستند ولي آب در مناطق بياباني شوري كمتري دارد.

3.   بيشتر زمين هاي مناطق كويري به علت شوري بيش از حد حاصلخيز نيستند. ولي بيابان در صورت وجود آب مي توان به زراعت پرداخت.

علل به وجود آمدن كويرها

در به وجود آمدن كوير ها بيشتر سه عامل طبيعي دخيل هستند كه عبارتند از:

1.  شور بودن خاك به علت شور بودن سنگ هاي تشكيل دهنده ی خاك.

2.  بخار زياد آب و بالا آمدن آب هاي شور به سطح خاك باعث شوري آن مي گردد.

3.  ريختن آب سيلاب هاي شور در اين مناطق و جمع شدن نمك در خاك ، باعث  شور شدن خاك مي شود.

4.  گاهي ممكن است هر سه عامل موجب ایجاد کویر شود.

كوير هاي معروف كشورمان عبارتند از: كوير طبس، كوير ابرقو در استان يزد، كوير حاج علي قلي در سمنان، كوير مر نجاب و قسمتهاي از بيابان لوت .


انشا درباره فصل تابستان 95
شعر تابستان 1
شعر تابستان,شعرتابستان,تابستان شعر

 

«شعر تابستان»

 

فصل تابستان است

سایه ای می جویم

سایه ای پر الفت

کوچه ها گرم کلام

خانه ها گرم سخن

 

***شعر تابستان***

 

کودکی با شادی

روی خاک نمناک

کلبه ای می سازد

کلبه ای بی سرما

 

***شعر تابستان***

 

ان طرف تر

دخترک می دوزد

لباس از جنس خیال

و عروسک پشت ویترین مغازه

چشمکی می زند به دنبال لباس

 

***شعر تابستان***

 

این طرف تر

در خیابان گنجشکی افتاده بی غذا

فصل تابستان است

می نویسم شعری

از زبان سهراب

و خدایی که در این نزدیکی است ...

شاعر: هستی شمس

 


شعر تابستان,شعرتابستان,تابستان شعر

 

 

شعر تابستان,شعرتابستان,تابستان شعر


«شعر تابستان»

تابستان اوز

حیات دور از اوز دشـوار بـاشـد             گلی که در اوز نیست خار باشد
بهارش را که نیست لازم به گفتن          از آن خهر و حکار و دل  شکفتن

 

***شعر تابستان***


به تابـستـان  کـه گرما رو نـمـایـد           ره ســـــر پــلـه را در پیش بـایــد
بزن جــارو بــپـاش آبی بر آن کم           هــوا را پـر کن از بوی خوش نم


***شعر تابستان***


اگر بر خاک لحاف از دستت افتاد            بــدان حتـما گلیمت برده است باد
بـا آن دسـت قـشـنگ و مـهربانـت         بــیـاور کــوزه را با کــوزه دانت

 

***شعر تابستان***

 

تـو قـبل از که شـوی  آماده خواب            کــمـی از کــوزه بشـنـو قـلقل آب
هــوای پــشــت بـام شب پر سـتاره          بــه آدم مـیــدهـد عـمـــر دوبــــــار


***شعر تابستان***

 

اوز زیـبـاتـراز هر سرزمـیـن است       بهشـت دنـیـوی گویـنـد هـمین است

شعر از : میرزینل امیری نژادانشا درباره فصل تابستان 95

انشا درباره فصل تابستان 95

 

اگر قصد خرید از محصولات پر فورش و ارزان و مدل های سایت را دارید

برای ورود به فروشگاه سایت اینجا کلیک کنید

چه امتیازی می دهید؟
0 تا کنون ثبت شده است
چت روم فارسي
تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "جدید 2017|96|1396|2018" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود. گرافیک و طراحی : پارس تمز